Golden Memory logo

тел: 0896 743 845, 0896 743 844

Вход

Отказ от поръчка

Отказ от поръчка

Клиентът има право да откаже получаването на заявената от него стока при едно от следните условия: o Доставената пратка явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. o Цената, по платежен документ /без транспортните разходи/ която клиентът следва да заплати е по-голяма от дължимата цена. o При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й. o Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от получената стока в срок до 14 /четиринадесет/ дни, считано от деня на получаването й. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и без вътрешни или външни повреди. При неизпълнение на тези условия, ние си запазваме правото да не приемем върнатата стока и съответно да не изплатим направените разходи по закупуването й от Клиента. o В случай на отказ на закупен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката, ние ще възстановим сумата по стойността на продукта в законно установения ред. Всички разходи, които клиент е направил за получаването и връщането на закупената стока са за сметка на клиента. o Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на поръчани продукти от името на първоначалния клиент, направил и платил поръчката, същото няма право да върне стоката или да прави възражения по доставката без съгласието на първоначалния клиент. o В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване третата страна може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера клиента губи правото си на рекламация.