GM Logo

тел: 0896 743 845, 02 943 45 59

Вход

Плащане

Плащане

Цената на продуктите и услугите е обявена на САЙТА в български лева с включен ДДС. Същата може да бъде променена от М-Трейд във всеки момент без предупреждение.

Начини на плащане
Към настоящия момент са възможни следните начини на плащане:
– с наложен платеж;
– в брой /при плащане в наш търговски обект/;
– по банка – авансово;
– с банкова карта /ПОС терминал, при плащане в наш търговски обект/. При плащане с кредитна карта се начислява банкова такса, в размер на 2 %! Не важи за дебитни карти;
– през PayPal;

За да бъде приложима, цената на продукта/услугата трябва да бъде адекватна. Когато в резултат на неизправност на САЙТА или техническа грешка, цената показана на САЙТА не е истинската, ние ще информираме КЛИЕНТА относно правилната цена.
Във всеки случай точността на цената ще се проверява в момента на потвърждение на ПОРЪЧКАТА.
В случай, че истинската цена на един продукт е по-ниска от тази, която е показана в САЙТА, ще се таксува по-ниската стойност. Ако поради неизправност на САЙТА показаната цена в САЙТА е по-ниска от истинската цена за продажба, Вашата ПОРЪЧКА ще бъде отхвърлена. В този случай, трябва да се извърши друга ПОРЪЧКА за закупуване на продукта с истинската му цена.
Цената, начинът за плащане и периодът за плащане са посочени в ПОРЪЧКАТА. М-Трейд издава на КЛИЕНТА фактура за поръчаните продукти и услуги, а КЛИЕНТЪТ има задължението да предостави цялата необходима информация за издаване на фактура съгласно законодателството на Р. България.